A munkamegosztás átértékelése a párkapcsolatban

Miért idejétmúlt a hagyományos munkamegosztás a családban? Miért fontos, hogy igazságosan osszuk meg a terheket? A kérdés megválaszolásához elengedhetetlen az elmúlt másfél évszázad társadalmi változásainak elemzése.

A modern kor történelmében a nők társadalmi helyzete, megítélése és jogköre is gyökereiben alakult át. A női szerep már nemcsak a háztartáson, házvezetésen belül kap jelentőséget, az oktatás, a tanulás, a karrier is elérhető cél lett. Nem kell messzebb mennünk, elég csak a hadsereg, a rendőrség berkeiben körülnéznünk, 150 éve még elképzelhetetlen lett volna egy női tábornok. A társadalmi-nemi szerepek változása óhatatlanul kihatott a párkapcsolati munkamegosztásra.

A munkamegosztás alapja a megállapodás

Dr. Benkő Ágota pszichológus, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnöke így vall a házastársi munkamegosztásról:

Nincs férfi és női munka a háztartásban és akörül. A pároknál egy megállapodás része kell hogy legyen a munkamegosztás. Aszerint kell eldönteni, kinek mi a feladata, hogy éppen ki végzi el azt szívesebben, adott helyzetben ki fér hozzá előbb vagy ki a hozzáértőbb.

Keresztes-Bolla Anita kulturális antropológus a Gyógyzóna Magazinnak elmondta, a nők munkaerőpiaci helyzetének kitágulásával a munkalehetőségek is kibővültek. A nemzetközi kutatások az Egyesült Államok fejlődését veszik alapul, ahol a női munkaerő jelenléte 1900-ban 6% volt, 1923-ban viszont már 23%-ra nőtt, mára pedig megközelíti az 50 százalékot. A szakértő hozzátette, egy dolog viszont nem változott. A női főszerep még mindig az anyaság, terepe az otthon. A dolgozó nőket a mai napig úgy tartja számon a társadalom, mint akik első helyen felelősek a házimunkáért és a gyermeknevelésért. Ezt hívják fizetetlen, illetve láthatatlan munkának, és ez a hozzáállás kettős terhet is jelent, amely elveszi az időt és az energiát attól, hogy sikeres karriert érhessenek el.

A mai ideál: tökéletes anya, háziasszony és sikeres nő egybenForrás: 123rf.com

Londa Schiebinger, az amerikai Stanford Egyetem nemek tudományának elméletével foglalkozó professzora ugyanezt így fogalmazza meg:

Tudósnak, feleségnek és anyának lenni teher egy olyan társadalomban, amely a nőktől jobban elvárja, mint a férfiaktól, hogy a karrierjük elé helyezzék a családot.

Felbomlottak a nagy családok

A XXI. században ugyanannyi teher ér egy nőt, mint egy férfit. A szerepek mindkét oldalon meghatványozódtak, mégis, a nők többet vállalnak azzal, hogy az anyaságon túl a családi költségvetésben nem csak fogyasztói, hanem értékteremtő szerepet is ellátnak. A klasszikus polgári - falusi nagycsalád fogalma már a múlté. A családok már nem élnek egy fedél alatt, gyakran egy településen sem. Így a többgenerációs nagycsaládokra jellemző munkamegosztás, közösségi étkezések, állandóan igénybe vehető gyermekfelügyelet is megszűnt.

A munka ma két emberé

Ma egy klasszikus, egyensúlyban levő, harmónikusnak mondható párkapcsolatban a munka legtöbbször csak két emberre terhelődik. Amit még nagyszüleink s részben szüleink – generációról generációra – a nagy család közösségi együttélésével oldottak meg, azt ma egy kétszereplős társasjáték részeként kell megoldania a párnak.

Ma már nincs klasszikus értelemben vett munkamegosztásForrás: 123rf.com

A fentiek alapján a hagyományos, férfi munka-női munka elvű munkamegosztás a párkapcsolatban már nem létezik. Visszatérve Benkő Ágota szavaira, házasságban a férfi és a nő munkaerő szempontjából ugyanannyit ér.

A párkapcsolatban élők azt tudják tenni, hogy ezzel a ténnyel tisztába kerülnek, és saját pszichés, mentális jóllétük érdekében nem vállalnak a szükségesnél több terhet és szerepet. Egymás leterheltségének mértékét és a klasszikus munkamegosztási elveket szem előtt tarva, képesnek kell lenni arra, hogy a pár, ha kell, egymástól átvegye-visszavegye az adott tevékenységet. Amennyiben odafigyelünk a másikra, látni fogjuk, ha a másik elfáradt, ha nem bírja, ha kezd besokallni.Ma már nincs olyan, hogy a férfi vadászik, a nő bogyót gyűjt, a férfi fát hasogat, a nő főz, a férfi autót mos, a nő gyereket nevel. A modern párkapcsolati együttélés szabályai szerint a munkamegosztás a szereteten, igazságosságon, egyenlőségen, figyelmen kell, hogy alapuljon. Ha van rá idő és mód, a legjobb a közösen elvégzett házimunka, hiszen az is együttlét, az is lehet alkotás, közös teremtés, ami mindig is összekovácsolja a párokat, segít a harmónikus párkapcsolat kialakításában.