A migrén hatása a mentális képességekre

A migrén a második leggyakoribb fejfájástípus, mely hazánkban több mint 1 millió embert érint. A migrént közepes vagy erős, sokszor féloldali, általában lüktető jellegű fejfájás jellemzi, melyet gyakran fény- és hangérzékenység, hányinger vagy hányás kísér. Megelőzhetik bizonyos tünetek, mint a látászavar, az érzészavar, a beszédzavar, a zsibbadás vagy a végtagbénulás, ezeket aurának nevezzük. Az aura meglététől függően megkülönböztetünk aurás és aura nélküli migrént.

A migrén bizonyítottan hajlamosít szív- és érrendszeri megbetegedésekre, valamint kimutatták (köztük egy magyar kutatócsoport is),  hogy az agyban körülírt, klinikai tüneteket nem okozó elváltozásokat is tud okozni. Több tanulmány is vizsgálta a migrén és a kognitív képességek közötti kapcsolatot, azonban az eredmények sokszor nem egyértelműek.

Több mint 1 millió ember szenved migréntől MagyarországonForrás: 123rf.com

Kutatás bizonyította a kognitív képességek csökkenését

Egy ezzel a témával foglalkozó kutatásban 34 migrénben szenvedő beteg vett részt (10 beteg aurás, míg 24 beteg aura nélküli migrénnel), kontroll csoportnak pedig 24 egészséges embert választottak, akiknél nem volt jellemző a fejfájás és nem állt fenn alkohol vagy drogfogyasztás. A migrénben szenvedő betegeknél átlagosan 3,5 roham jelentkezett havonta, melyek mintegy 24 óráig tartottak. A vizsgált betegek megelőző gyógyszeres kezelésben nem részesültek.

A vizsgálati csoportok kiválasztása során arra is odafigyeltek, hogy a két csoport átlagéletkora és iskolázottsága is közel azonos szinten legyen, hogy ezek véletlenül se befolyásolják a kognitív vizsgálatok eredményeit.

A vizsgálati eredmények alapján a migrénben szenvedő betegek rosszabbul teljesítettek a kognitív tesztekben, főleg annak nyelvi és végrehajtó funkció doménjében, valamint a számolás és a memória terén. A kognitív képességekben megfigyelt csökkenés a migrénes rohamok gyakoriságával és azok hosszával egyértelmű összefüggést mutatott.
Korábbi vizsgálatok során a migrénes rohamok alatt is vizsgálták a betegek mentális képességeit, és a betegek szubjektív panaszaival egybehangzóan azt találták, hogy a rohamok alatt jelentősen romlanak a kognitív képességek, főleg az olvasás és az információ feldolgozás, szóbeli memória és a tanulás terén.

A megnyúlt információ-feldogozási idő károsodás jele is lehet

A migrénben szenvedő betegek esetén a fényingerre adott választ is megnyúltnak látták, ami azt jelenti, hogy megnövekedett az információ-feldolgozási idő, vagyis ezen betegek esetén hosszabb időre van szükség a központi idegrendszerbe beérkező információk feldolgozásához. Az ingerekre adott megnövekedett reakcióidő a klinikailag még nem észlelhető neuropszichológiai károsodás egyik korai jele lehet.

Szakirodalmi adatok alapján a szorongás is ronthatja a kognitív funkciókat, így a tanulmány során a szorongás mértékét is vizsgálták a két csoportnál. Bár a migrénben szenvedő betegek esetén jelentősebb fokú szorongás volt megfigyelhető, az eredmények azt mutatják, hogy nincs egyértelmű összefüggés a szorongás mértéke és a kognitív funkcióromlás között.

A migrén hatására romlanak a kognitív képességek, erre mutat rá több tanulmány isForrás: 123rf.com

A migrén kezelése a kognitív funkcióromlás ellen is hathat

A vizsgálatok alapján tehát egyértelmű összefüggés látható a migrén és bizonyos kognitív funkciók romlása között, mely elsősorban a nyelvi és végrehajtó funkciók, a memória, a számolás és a tájékozódás terén figyelhető meg. A funkcióromlás mértéke összefüggést mutat a migrénes rohamok gyakoriságával és a rohamok időtartamával, azonban a szorongás mértéke nem bizonyult befolyásoló tényezőnek.
Bár a kognitív funkcióromlás mértéke a migrénes betegeknél nem éri el a klinikailag észlelhető mértéket, ezen betegek fokozott mentális igénybevétel esetén sérülékenyebbek lehetnek. Éppen ezért fontos, hogy a neurológus szakorvosok egyrészt felismerjék a migrénben szenvedőknél a kognitív funkcióromlás korai jeleit, másrészt a rendelkezésünkre álló eszközökkel igyekezzünk megelőzni a romlást, például a rohamok gyakoriságának vagy időtartamának csökkentése révén.

Forrás